Výbava \"S\"

Výbava \"S\"

Digitálne elektromechanické ovládanie • 99 programovatených vlastných programov s 4 cyklami s automatickým postupom • 90 predprogramovaných a otestovaných receptov • s možnosťou rýchleho manuálneho nastavenia prípravy • AT-CLIMA s automatickou kontrolou vlhkosti • Fast-Dry: Systém aktíveho a rýchleho odvlhčenia. • Autoreverse (automatické obrátenie chodu vrtule) • Varenie so sondou: Multipoint sonda, 1mm ihlová sonda a Multijadrová sonda (voliteľné) • Jednoduché funkčné tlačidlá: Manuálne pridávanie vlhkosti, rýchle chladenie komory, Osvetlenie komory, Fast-Dry (rýchle odvlhčenie), Kniha receptov, Nastavenie prevádzky, Nastavenie Cyklov, Rýchlosť ventilátora a START-STOP • Dvojrýchlostný ventilátor (voliteľné) • ďalšie funkcie: udržiavacia funkcia, regenerácia, Delta T príprava, vákuové varenie so sondou • Doplnková výbava: podstavec, externý holdomat zabudovatený do podstavca, kondenzačný odsávač pár, funkcia zasúvacích líšt aj ako celý modul, modul na postavenia viacerých konvektomatov na seba • Automatický umývací systém LCS (voliteľné) so zabudovaným extra plochým kanistrom v spodku konvektomatu • Automatický odvápňovací systém CALOUT so zabudovaným extra konvektomatu, iba pre bojlerové konvektomaty. • USB-prípojka na stiahnutie HACCP dát, aktualizáciu softvéru alebo nahrávanie/pridávanie receptov. • ECOSPEED systém na šetrenie energie • ECOVAPOR system na šetrenie pary a vody • GFT (iba plyn) systém na šetrenie plynu a emisií