Kontajnery zelené

Kontajnery zelené

kontajner - pokrievka - pokrievka s otvorom