Plechy a sitá

Plechy a sitá

pizza plechy - sito na pizzu z hliníka - držiak na pizzaplechy