Stoly k umývačkám riadu

Stoly k umývačkám riadu

vstupný stôl k priebežnej umývačke - výstupný stôl k priebežnej umývačke - stôl k podpultovým umývačkám