Otvárate prevádzku? Tu nájdete všetky potrebné informácie

Otvoriť si reštauráciu, kaviareň či cukráreň je snom mnohých ľudí. Skutočný cieľ sa však nepodarí splniť každému. Pred samotným otvorením vás čaká množstvo prekážok a povinností, ktoré musíte prekonať.

Slovo prevádzka, správne prevádzkareň, označuje reštauráciu, bar či obchod. Jednoducho povedané, všetky miesta, ktoré pracujú s jedlom či nápojmi. Predtým, než ohlásite oficiálne otvorenie vašej prevádzkarne, je nutné splniť niekoľko podmienok. Spísali sme pre vás všetky povinnosti, ktoré sa vzťahujú ku vzniku prevádzkárne a jej nahláseniu

K tomu, aby ste si zriadili svoju vlastnú prevádzku, musíte splniť nasledovné kroky:

1. Krok:

Ako prvé je dôležité oznámiť informáciu o zriadení prevádzkarne na vašom okresnom úrade. Ak živnosť nemáte, no plánujete si ju založiť, informáciu o založení komunikujte hneď od začiatku. V prípade, ak už živnosť máte, živnostenský úrad budete musieť taktiež navštíviť a to v deň zriadenia prevádzkarne.

Tento krok vám neodporúčame zo zoznamu vynechať, pretože vás to môže vyjsť poriadne draho. Výška pokuty v prípade neohlásenia prevádzkarne je takmer 1700 eur

2. Krok:

Ďalšia zastávka je daňový úrad. Do 30 dní od zriadenia prevádzkarne je nutné túto informáciu zdeliť aj daňovému úradu, ku ktorému patríte. V prípade nedodržania povinnosti vám hrozí pokuta do výšky 3000 eur.

3. Krok:

Nasledovný krok je oboznámenie hygieny. Vzťahuje sa na vás povinnosť požiadať o povolenie aj regionálny úrad verejného zdravotníctva. Vaše priestory prevádzkarne musia byť schválené práve týmto úradom. Povinnosť s oficiálnym názvom: Uvedenie priestorov do prevádzky, musíte splniť či už ste spoločnosť, živnostník, NGO alebo občianske združenie. Ak schválenie ešte stále nemáte v rukách, s činnosťou ešte počkajte

Čo by mala vaša žiadosť o uvedenie priestorov obsahovať?

 • Obchodné meno, adresa, IČO
 • Informácie o zodpovednej osobe
 • Opis pracovnej činnosti, aktivity prevádzkovne
 • Lokalita prevádzkovne
 • Informácie o technickom vybavení: inžinierke siete, vetranie, vykurovanie, rozmery
 • Kópia živnostenského listu alebo dokumentu so schváleným oprávnením
 • List, v ktorom uvediete všetky nástroje a pracovné stroje, ktoré využívate
 • Nie je povinnosťou, no je dobré, ak si taktiež pripravíte rozhodnutie o kolaudácii

V prípade, že otvárate reštauráciu, jedáleň alebo bistro, pripravte si aj prevádzkový poriadok. Obchody a predajne by ho taktiež mali mať dostupné, no schválenie nie je potrebné. V prípade, že vašu prevádzkareň spustíte pred oficiálnym schvaľovaním hrozí vám pokuta do výšky takmer 17 000 eur. Pozrite si adresu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo vašom meste.

Zaujímavosťou je, že toto oprávnenie platí aj pre eshop s potravinami. Kontrolované tak budú aj sklady a všetky miesta kde sa jedlo či nápoje spracujú, produkujú, pripravujú alebo skladujú

Prevádzkový poriadok by mal obsahovať:

 • Názov zariadenia
 • Adresu zariadenia
 • Informácie o type prevádzkarne
 • Rozsah činnosti
 • Inžinierske siete: kanalizácia, elektrina, plyn, pitná voda,
 • Sanitačný plán: čistenie, dezinfekcia, dezinsekcia
 • Informácie o zamestnancoch
 • Analýza nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov HACCP

4. Krok:

Taktiež nezabudnite kontaktovať obecný či mestský úrad. Tu vašu prevádzkarnu oficiálne ohlásite. Je dobré počítať s tým, že obec môže hovoriť do procesov ohľadom umiestnenia prevádzky, konkrétne vo veci času predaja ako k samotnej lokalite prevádzky.

Obce sa častokrát zameriavajú na otváracie hodiny vaše prevádzkarne. Obec má totiž právo vstupovať do vášho rozhodnutia o otváracích hodinách, špeciálne v prípade barov a pohostinstiev. Oznámenie o zriadení prevádzkarne je potrebné podať približne 15 dní pred oficiálnym spustením

5. Krok:

Posledný krok platí pre všetkých, ktorí si otvárajú potravinovú prevádzku, kde sa akýmkoľvek spôsobom vyrába či manipuluje s potravinami. Otvárate si bufet, cukráreň, kaviareň alebo malý stánok s občerstvením? Všetky spomenuté prevádzky si musia toto potvrdenie vyžiadať. V tomto prípade je nutné kontaktovat Štátnu veterinárnu a potravinovú správu, alebo jej regionálnu správu. Pokuta v prípade opomenutia nahlásenia sa môže vyšplhať až na 100 000 eur.

Nájdite Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu podľa vášho mesta či obce.Pri opise prevádzky v konkrétnych dokumentoch sa snažte byť konkrétny. Prílišné všeobecné prehlásenia sú častokrát vrátené na pripomienkovanie. Dôležitým princípom, ktorý vám pomôže pri písaní je HACCP - Analýza nebezpečenstva a stanovenia kontrolných bodov ktorý je definovaný aj v Potravinárskom kódexe SR.