Sitá

Sitá

sito s drevenou rúčkou - sito jemné na múku - sito jemné na cukor - sito hruibšie na srúhanku - sito kónické jemné - guľové sitko