Neutrálne výdajné stoly s policou

Neutrálne výdajné stoly s policou

základné výdajné stoly bez obkladu - stoly s policou