Výdajné kasa stoly

Výdajné kasa stoly

Box voľný - stôl pre kasu plný - stôl pre kasu PRAVÝ - stôl pre kasu ĽAVÝ