Výdajné kasa stoly

Výdajné kasa stoly

box voľný - stôl pre kasu plný - stôl pre kasu PRAVÝ - stôl pre kasu ĽAVÝ