Kutre

Kutre

vynikajúce spracovanie potravín na najvyššej úrovni vysokokvalitné stroje s vemi dlhou životnosou vaka viac než 70 ronej skúsenosti, je firma Hällde jedna zo svetových lídrov v oblasti spracovania potravín do potrfólia firmy Hällde patria: krájae zeleniny, kutre, kombinované krájae zeleniny a kutre, blendre